Hybrid Reporting in MIM 2016 gives us a way to store Identity Events long term without using the System Center Data Warehouse model we’ve had since FIM 2010 R2 days.

But I have several customers that are not interested in the Azure AD Reporting integration. They rather push all Identity related events into some SIEM solution like Splunk.

For these customers it’s enough to just enable the Hybrid Reporting functionality on the MIM 2016 side to get MIM to send all request history to the Event Log. How to do this is not very well documented by Microsoft so here is a script for you to do it.

If you have questions or comments on the script please do so directly on the Gist.

The post Enable Hybrid Reporting in MIM 2016 appeared first on Kent Nordström | konab.com.

Previous articleSQL Server – Recovery time objective
Next articleScheduling MIM with LithnetMiisAutomation
Kent Nordström jobbar som expertkonsult inom Security and Identity Management och är idag en av världens främsta experter på Microsoft Identity Manager. Han skrev sin första rad kod i slutet av 70-talet och därifrån har det bara fortsatt. Kent är Microsoft MVP och Microsoft Certified Trainer (MCT) och medlem i Microsoft Extended Expert Team. Hands-on-labbarna Kent leder på LabCenter baseras på hans långa erfarenhet från sina många kunduppdrag. Räkna med att få många tips och trix som inte står i några officiella dokument! Kent är idag en av landets mest anlitade FIM/MIM-konsulter med nära samarbete med Microsoft och har även författat handböcker inom ämnet.