Scheduling the FIMSychronizationService have always been a task that could cause you some issues.

In a post, Scheduling MIM with advanced options, a few years ago I showed you how to use PowerShell to do some tricks during scheduling.

In later years we have seen some great new options to schedule FIM/MIM, like the Lithnet AutoSync. While solutions like that offer a very nice way to run the sync engine I still have lot’s of customers doing it the old way using a scheduled task.

In the latest versions of my scheduler I have started using the LithnetMiisAutomation PowerShell Module to do the job for me. I have posted an example DeltaRun.ps1 as a Gist.

If you have questions or comments on the script please do so directly on the Gist.

The post Scheduling MIM with LithnetMiisAutomation appeared first on Kent Nordström | konab.com.

Previous articleEnable Hybrid Reporting in MIM 2016
Next articleAddlevel talar om DPIA på Microsoft Techdays
Kent Nordström jobbar som expertkonsult inom Security and Identity Management och är idag en av världens främsta experter på Microsoft Identity Manager. Han skrev sin första rad kod i slutet av 70-talet och därifrån har det bara fortsatt. Kent är Microsoft MVP och Microsoft Certified Trainer (MCT) och medlem i Microsoft Extended Expert Team. Hands-on-labbarna Kent leder på LabCenter baseras på hans långa erfarenhet från sina många kunduppdrag. Räkna med att få många tips och trix som inte står i några officiella dokument! Kent är idag en av landets mest anlitade FIM/MIM-konsulter med nära samarbete med Microsoft och har även författat handböcker inom ämnet.